Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Szkoleniowe Jet sp. z o.o., ul. Kopińska 31, 02-327 Warszawa, NIP: 526-25-66-308, w celu korzystania z prowadzonych przez Centrum Szkoleniowe Jet sp. z o.o. usług. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej Centrum Szkoleniowe Jet sp. z o.o.


Skontaktuj się

Masz pytanie? Napisz wiadomość. Odpowiem najszybciej jak to możliwe.

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat (wymagany)

    Treść wiadomości (wymagana)

    Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych