Kilka lat temu na łamach The Journal of Experimental Psychology psychologowie David Yeager i Geoff Cohen opublikowali wyniki bardzo prostego badania przeprowadzonego wśród uczniów szkoły średniej.

W pierwszej kolejności trzynastolatkowie poproszeni byli o napisanie eseju o ich bohaterze. Następnie poproszono nauczycieli, aby na wypracowaniach podopiecznych wyrazili swoje opinie poprzez dodawanie zwykłych komentarzy krytycznych, takich jak „niejasne”, „podaj przykłady”,  „niewłaściwe słowo” oraz ewentualnych słów zachęty. Nauczyciele zapełnili uwagami wypracowania, a następnie przekazali je badaczom.

Ci, losowo podzielili prace uczniów na dwie grupy, a następnie przylepili na nich karki z dwoma różnymi notatkami. Jedna grupa esejów otrzymała nijaką wiadomość: „Spisałem te uwagi, abyś znał opinie na temat swojej pracy”. Na drugiej połowie wypracowań znalazła się notatka o treści: „Spisałem te uwagi, bo mam duże wymagania i wiem, że potrafisz im sprostać”, czyli komentarz mający na celu pokazanie uczniowi, że nauczyciel interesuje się jego rozwojem.

Uczniowie nie byli świadomi, że są częścią badania i myśleli, że to ich nauczyciele zapisali te notatki. Aby jedni i drudzy nie zorientowali się, że otrzymują dwa rodzaje informacji zwrotnej, wypracowania zostały włożone do kopert, które nauczyciele mieli rozdać swoimi podopiecznym. Uczniowie dostali tydzień, na wprowadzenie ewentualnych poprawek w swoich pracach.

Co się okazało? Spośród uczniów, którzy otrzymali suchą wiadomość na poprawienie swojego wypracowania zdecydowało się 40%. Natomiast spośród tych, którzy otrzymali notatkę o zaangażowaniu nauczyciela, aż 80 % zdecydowało się na poprawienie wypracowania.

W powtórce tego badania na innej grupie uczniowie, ci którzy otrzymali zaangażowaną notatkę, wprowadzili w swoich wypracowaniach dwukrotnie więcej poprawek niż uczniowie z drugiej grupy (nijaka notatka).

 

Jak widać, czasem niewiele trzeba, aby dużo się zmieniło. Zwykły, codzienny gest lub informacja, która pokazuje nasz szacunek, troskę, ale i również duże wymagania, może mieć ogromny efekt motywacyjny.