Odwaga jest pierwszą ze wszystkich cnót, warunkuje bowiem
utrzymanie wszystkich pozostałych.

Winston Churchill

Jeżeli chcesz otrzymać wyniki poniższego badania, przeprowadzonego wśród blisko 500 osób, dołóż proszę także swoją „cegiełkę” do niego. Po jego wypełnieniu, otrzymasz podsumowanie wszystkich ankiet.

Zapraszam.

 

1
Oceń na ile odważne działanie jest dla Ciebie ważne w życiu prywatnym.
2
Oceń na ile odważne działanie jest dla Ciebie ważne w pracy.
3
Przypomnij sobie chwile w Twoim życiu, kiedy odwaga miała szczególne znaczenie i odpowiedz na pytanie - Odwaga jest mi potrzebna, aby: (zaznacz maksymalnie 4 stwierdzenia najbliższe prawdzie)
Inne:
4
Przypomnij sobie sytuacje, kiedy brakowało Ci odwagi i odpowiedz na pytanie - Najbardziej wstrzymywało mnie przed odważnym działaniem: (zaznacz maksymalnie 4 stwierdzenia najbliższe prawdzie)
Inne:
5
W chwilach mojej największej odwagi najbardziej pomogło mi: (prosimy o dokończenie zdania)
Metryczka badania
Przedział wiekowy
Płeć
Status zawodowy
Twoje odpowiedzi zostały wysłane.
Dziękujemy 🙂
Oto prezent za udział w ankiecie – artykuł Marka Sobocińskiego pod tytułem "Maski"
Pobierz »
Poniżej, prezentujemy rozkład odpowiedzi, z dotychczas wypełnionych ankiet
1
Oceń na ile odważne działanie jest dla Ciebie ważne w życiu prywatnym.
nie zastanawiałam/em się nad tym
0%
nieistotne
0%
mało istotne
0%
istotne w umiarkowanym stopniu
0%
ważne
0%
kluczowe w moim życiu
0%
2
Oceń na ile odważne działanie jest dla Ciebie ważne w pracy.
nie zastanawiałam/em się nad tym
0%
nieistotne
0%
mało istotne
0%
istotne w umiarkowanym stopniu
0%
ważne
0%
kluczowe w mojej pracy
0%
3
Przypomnij sobie chwile w Twoim życiu, kiedy odwaga miała szczególne znaczenie i odpowiedz na pytanie - Odwaga jest mi potrzebna, aby: (zaznacz stwierdzenia najbliższe prawdzie)
Uwaga! Wyniki nie sumują się do 100% ponieważ jest to pytanie wielokrotnego wyboru i każdy słupek pokazuje jaka część wszystkich badanych wybrała daną odpowiedź.
poradzić sobie z lękiem przed utratą czegoś szczególnie ważnego dla mnie
0%
pokazać siebie takim, jakim jestem naprawdę
0%
pogodzić się ze stratą, porażką
0%
pozwolić sobie na bycie niedoskonałym
0%
okazać swoje uczucia
0%
szczerze mówić o problemach
0%
podążać za moją pasją, marzeniami
0%
dać sobie radę w obliczu wielu niewiadomych
0%
umieć przyznawać się do swoich słabości, błędów i niewiedzy
0%
rozstać się z kimś lub czymś
0%
dać więcej swobody tym, za których czuję się odpowiedzialny
0%
wyrażać otwarcie swoją opinię
0%
bronić swoich wartości
0%
umieć innym odmawiać
0%
żyć własnym życiem
0%
wprowadzić istotne zmiany w moim życiu lub pracy
0%
Inne
0%
4
Przypomnij sobie sytuacje, kiedy brakowało Ci odwagi i odpowiedz na pytanie - Najbardziej wstrzymywało mnie przed odważnym działaniem: (zaznacz stwierdzenia najbliższe prawdzie)
Uwaga! Wyniki nie sumują się do 100% ponieważ jest to pytanie wielokrotnego wyboru i każdy słupek pokazuje jaka część wszystkich badanych wybrała daną odpowiedź.
obawa przed popełnieniem błędu
0%
poczucie niewystarczającej ilość informacji
0%
niepewność co do rezultatu zamierzonych działań
0%
lęk przed negatywną informacją zwrotną i jej ewentualnymi konsekwencjami
0%
obawa obniżenia dotychczasowego standardu życia
0%
obawa wypadnięcia słabiej w porównaniu do innych
0%
lęk, że mogę sobie nie poradzić
0%
świadomość, że mogę narazić się na większy stres i nerwy
0%
lęk przed utratą "przywilejów" i "korzyści"
0%
niepokój o moich najbliższych
0%
wstyd przed pokazaniem swoich słabości
0%
brak wiary w swoje umiejętności i wiedzę
0%
lęk przed utratą środków do życia
0%
obawa narażenia na szwank mojego wizerunku
0%
brak sprzyjających warunków zewnętrznych
0%
lęk o swoje życie
0%
moje dotychczasowe negatywne doświadczenia
0%
lęk przed reakcją bliskich i otoczenia
0%
świadomość, że innym się nie udało
0%
lęk, że mogę nie spełnić oczekiwań otoczenia
0%
Inne
0%
Jeśli chcesz poznać pełne wyniki badania, wpisz proszę poniżej adres e-mail, na który mamy przesłać podsumowanie tego badania. W innym przypadku pozostaw to pole puste.
Podany adres e-mail został przesłany.